Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  30.11.2019, 13:31h


13. susret s lokalnim stanovništvom

13. susret tradicijskih poljoprivrednih proizvođača i gospodarstvenika uz Krku održan je u subotu, 30. studenoga 2019. u konferencijskoj dvorani Posjetiteljskog centra u Laškovici.

Predavanje o ekološkom uzgoju mesa održao je Ivica Kosor iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede te se osvrnuo na proizvodnju pršuta i pancete nekada i danas, na što je potrebno obratiti pažnju u pojedinim fazama proizvodnje, te koje su najčešće pogreške i kako ih ispraviti. Dobar pršut rezultat je tradicionalnog načina proizvodnje i prilagodbe lokalnim klimatskim prilikama čime je drniški pršut dobio certifikat Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske kao proizvod sa zaštićenim geografskim podrijetlom.

Ekološka proizvodnja ima dvostruku ulogu, s jedne strane opskrbljuje tržište prema zahtjevima potrošača za ekološkim proizvodima, a s druge doprinosi zaštiti okoliša i dobrobiti životinja te ruralnom razvoju. S obzirom na geografski položaj, klimatske karakteristike, okoliš i kvalitetne pašnjake, Republika Hrvatska ima sve potrebne uvjete za uzgoj i proizvodnju mesa na ekološki prihvatljiv način. Životinje koje se koriste u eko-uzgoju moraju poticati s ekološke proizvodnog područja te ostati u takvom proizvodnom sustavu tijekom njihova života. Ekološki uzgoj omogućuje proizvodnju visokovrijednih prehrambenih namirnica budući da se životinje hrane ekološki proizvedenom krmom, što mesu daje primjerenu kakvoću bez primjene kemijskih spojeva i aditiva u samom mesu.

Očuvanje tradicionalnog stočarstva, odnosno poticanje lokalnog stanovništva na bavljenje njime, jedan je od projekata Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u suradnji s lokalnom zajednicom. Nestajanje i zarastanje pašnjaka i livada na području Nacionalnog parka „Krka“ sukcesija je koja je potaknula model obnove zaraštenih kamenjarskih pašnjaka ispašom na području Parka kao višegodišnji projekt zaštite prirodnih vrijednosti. Model ispaše, do sada uspješno, pridonosi povratku bioraznolikosti na kamenjarske travnjake NP „Krka“ i gospodarskom razvoju područja uz Krku.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organizira susrete tradicijskih poljoprivrednih proizvođača i gospodarstvenika uz Krku u cilju edukacije i podrške kroz interaktivne radionice i predavanja. Priprema programa razvojnih projekata u lokalnim zajednicama uz NP „Krka“ dio je dugoročne strategije kojom bi se kroz razvoj projekata u narednim godinama postiglo osnaživanje lokalnog gospodarstva i ruralnog razvoja u sklopu Natura 2000 područja te stvorili preduvjeti za dugoročni razvoj, zaštitu i edukaciju.