Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  07.06.2018, 08:54h


Život pamtimo po doživljajima – predstavljanje knjige dr. sc. Ivke Talić

Ekonomija doživljaja nacionalnih parkova, knjiga autorice dr. sc. Ivke Talić, doc., ujedno i djelatnice Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, predstavljena je jučer u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku.

Ekonomija doživljaja je pojam i kategorija koja sve više zaokuplja znanstvenu, stručnu i širu društvenu javnost. Na primjeru nacionalnih parkova „Krka“, „Kornati“ i „Plitvička jezera“ u Republici Hrvatskoj te NP „Una“ u Bosni i Hercegovini autorica donosi bogat istraživački rad o doživljajima njihovih posjetitelja i nudi projekciju strategije sadržaja nacionalnih parkova u cjelini.

O pojmu ekonomije doživljaja, što on donosi u razvoju i predstavljanju destinacija te o samoj knjizi govorio je umirovljeni profesor s Veleučilišta u Šibeniku mr. sc. Petar Gardijan.

„Unutar ekonomskih znanosti doživljaji su postali predmetom interesa u zadnjih dvadesetak godina najviše u marketingu i menadžmentu. U menadžmentu se najviše koriste u vođenju ljudstva, motivaciji, kreiranju organizacijskog ponašanja, te općenito u upravljanju ljudskim resursima. Marketing se danas sve više usmjerava na kreiranje doživljaja svojih postojećih i mogućih kupaca. Ova knjiga namijenjena je svima onima koji vjeruju da je došlo vrijeme da se kroz ekonomiju doživljaja stvori jedan bolji, realniji i održiviji razvoj poslovnih subjekata cijelog gospodarstva. Nacionalni parkovi su zaštićena područja prirodnog bogatstva kroz floru, faunu te kulturne i povijesne artefakte. No, oni su i turističke destinacije i samim time nose neka, doduše specifična, obilježja karakteristična za upravljanje turističkim destinacijama“, naglasila je dr. sc. Ivka Talić, doc.