Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  02.11.2018, 12:00h


Nastavlja se projekt ciljanog izlova štuke, invanzivne vrste u rijeci Krki

U petak, 2. studenoga 2018. u 11 sati na donjem pristaništu ispred vodenica na Roškom slapu, okupilo se tridesetak ovlaštenih ribolovaca u okviru ciljanog izlova štuke (Esox Lucius), strane invazivne vrste

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ predvidjela je u svom Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka „Krka“ za 2018., u sklopu aktivnosti zaštite i očuvanja biljnih i životinjskih svojti, izlov štuke iz rijeke Krke. Slijedom toga, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje kojim se projektnom partneru, tvrtki BIOTA j.d.o.o. i voditelju projekta dr. sc. Dušanu Jeliću dopušta korištenje elektroagregata kao neselektivne metode hvatanja riba na području vodotokova u Nacionalnom parku „Krka“ u okviru ciljanog izlova štuke.

Prva faza izlova štuke ribolovnim alatima i elektroagregatom započela je 3. veljače 2018. na području Ćorića jezera/ Brljanskog jezera i 4. veljače 2018. na području manastira Krka. Sudjelovali su članovi športsko-rekreacijskog društva Krka Knin, djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), BIOTA j.d.o.o., Hrvatskog instituta za biološku raznolikost  i djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park Krka“.

U drugoj fazi izlova koja se održala u petak, 2. studenoga na području Visovačkog jezera i između kanjona Među gredama i pristaništa na Roškom slapu pridružili su nam se isti sudionici.

Štuka je u Krku unesena iz dunavskog slijeva i kao predator predstavlja opasnost za autohtone ribe. U rijeci Krki obitava 30 vrsta riba, među kojima je čak deset endema, što je svrstava u prirodne spomenike najviše kategorije. Izraziti endemi su glavatica i zlousta, a brojnošću prevladavaju ilirski klen i potočna pastrva. Posebnost Nacionalnog parka „Krka“ su i dva stenoendema, endemi usko lokalizirani na manja područja, visovačka pastrva i visovački glavočić te je njihovo očuvanje od iznimne važnosti, zbog čega je JU „NP Krka“ i pokrenula projekt uklanjanja štuke. Stručno mišljenje je dala i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), koja navodi kako radnje koje se provode u cilju uklanjanja štuke neće negativno utjecati na populacije strogo zaštićenih riba.