Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  23.03.2018, 11:37h


Što je mala vidra naučila djecu u Drnišu o Nacionalnom parku "Krka"?

Prirodoslovna radionica u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića - Petropoljskog u Drnišu.

Javna ustanova Nacionalni park „Krka“ pripremila je edukativni program iz područja prirodne baštine, s temama flore i faune i vode i krša. Dok se u Eko kampusu  Puljane, gdje je predviđeno izvođenje ovih radionica, ne završe radovi na Prirodoslovnoj zbirci, Školi u prirodi i Školi o prirodi, radionice o prirodnoj baštini održavat će se u ispostavama JU „NP Krka“, u školama i na terenu, ovisno o dogovoru sa školama. Prva takva radionica održana je u petak, 23. ožujka u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića - Petropoljskog u Drnišu za djecu i zainteresirane ravnatelje drugih škola u Šibensko-kninskoj županiji. 

Tiskana je i brošura za djecu „NP 'Krka' 4 Kids“ u kojoj djecu s Nacionalnim parkom upoznaje simpatična vidra. Brošura je prilagođena osnovnim školama, s dječjom kartom Parka, kako bi djeca na jednom mjestu dobila informacije o Parku i shvatila važnost zaštićenog područja.

Edukativni program obuhvaća predavanja nakon kojih djeca mogu provjeriti svoje znanje ispunjavanjem radnih listića s temama flore i faune i vode i krša. Listići su podijeljeni u dvije skupine, za uzrast od 1. do 4. razreda i 5. do 8. razreda, a obrađuju najzanimljivije podatke i specifičnosti ovog područja.

U planu za 2018. predviđena je izrada mape radionica za edukatore o flori i fauni te vodi i kršu, po uzoru na radionice iz kulturnopovijesne baštine.  Tiskat će se brošura i slikovnica o klimatskim promjenama, koje će djecu učiti što sami mogu učiniti kako bi doprinijeli očuvanju okoliša i smanjenju klimatskih promjena. Također, u pripremi je i brošura o važnim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama u Parku.

U suradnji s Biotekom – udrugom za promicanje biologije i srodnih znanosti, a u sklopu projekta „Žedan i gladan laboratorij“, održat će se dvije radionice („Misija H₂O“ i „Nevidljivi svijet voda“) o bioraznolikosti vodenih staništa te razlozima njihove ugroženosti. Praktičnim istraživačkim radionicama učenici će se senzibilizirati u smjeru odgovornog ponašanja prema prirodnim resursima i potaknuti aktivno uključivanje u projekte zaštite okoliša. Projekt traje od 1. ožujka do 31. svibnja 2018.