Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  02.11.2018, 13:24h


Semafor za sigurniji prijelaz preko Roškoga slapa

Od početka tjedna prijelaz preko mosta na Roškome slapu kontrolira semafor u prometno ovisnom režimu.

Kako bi povećala sigurnost vozača i pješaka na jedinom kolnom prijelazu na Roškome slapu, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste na području Šibensko-kninske županije iz Šibenika, postavila je semafor kojim se učinkovito izbjegava mimoilaženje automobila i vožnja unatrag. Za ugodnije čekanje, na semaforima su postavljeni odbrojivači sekundi koji sudionicima u prometu pokazuju koliko je vremena preostalo do nove faze na semaforu.

Signalni uređaj radi u jednom programu, od 160 do 200 sekundi, ovisno o najavi vozila preko radarskog detektora. Vremenski dijagrami izrađeni su prema procijenjenom prometnom opterećenju. Svaki pravac dobije od minimalno 10 do maksimalno 4 x 5 s zelenog signala, a zbog velike zone obuhvata (dužine mosta od 380 m) i male brzine kretanja vozila, zaštitno vrijeme mora iznositi minimalno 70 s. Ukupna duljina ciklusa je, dakle, od 160 s do 200 s, a semafori rade u jednom programu 24 sata. Ako je promet s jedne strane intenzivniji, zeleno svjetlo produljuje se do maksimalnog vremenskog ograničenja za taj smjer u trajanju do 40 s. Ako nema prometa, s obje strane mosta svijetli crveno svjetlo, a zeleno se pali prilikom prve najave.

Nova horizontalna i vertikalna signalizacija ima retroreflektivna svojstva prema pozitivnim propisima i pravilnicima, a ucrtane su i nove zaustavne linije i postavljeni okomiti znakovi koji najavljuju dolazak pred semafor.

Prometnim elaboratom utvrđeno je da županijska cesta ŽC 6246 na Roškome slapu nije zadovoljavala kriterij propusne moći zbog male širine kolnika i stalne cirkulacije pješaka, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Kolnik prosječne širine manje od pet metara gotovo je onemogućavao mimoilaženje vozila, što je dovodilo do dugotrajnih zastoja, stoga je odlučeno da se ta dionica ceste osigura naizmjeničnom svjetlosnom signalizacijom.