Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Ulaz Skradin

Skradinski buk moguće je posjetiti brodom ili pješačko - biciklističkom stazom iz Skradina.

Prijevoz posjetitelja do Skradinskog buka obavlja se brodovima Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ od travnja do listopada po utvrđenom rasporedu. Prijevoz brodom uključen je u cijenu ulaznice.

Agencijske i grupe posjetitelja koje žele rezervirati prijevoz na relaciji Skradin – Skradinski buk i/ili obratno (brod samo za njihovu grupu u određenom terminu) trebaju se prethodno najaviti Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“. Ostale grupe trebaju samo najaviti dolazak, a prijevoz brodom koriste kao i ostali posjetitelji.

Svi posjetitelji ulaznicu u Park trebaju preuzeti ili kupiti u ispostavi JU „Nacionalni park Krka“ prije ulaska u brod. Posjetitelji koji su ulaznicu kupili on-line na brod mogu mogu s isprintanim ili kodom na pametnom telefonu.

Od Skradinskog mosta do Skradinskog buka vodi i pješačko-biciklistička staza, duga 3 400 m. Posjetitelji koji se odluče na šetnju ili vožnju tom stazom ulaznicu mogu kupiti i na recepciji na Skradinskom mostu.

 

Vozni red brodova Skradin - Skradinski buk - Skradin
Mjesec Relacija Termini
Siječanj Skradin - Skradinski buk - Skradin ne vozi
Veljača Skradin - Skradinski buk - Skradin ne vozi
Ožujak Skradin - Skradinski buk
Skradinski buk - Skradin

ne vozi


ne vozi

Travanj Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

ne vozi

ne vozi

Svibanj (od 16. svibnja) Skradin - Skradinski buk 

Skradinski buk - Skradin

9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30

Lipanj Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30; 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Srpanj Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin 

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30; 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Kolovoz Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

1. rujna - 15. rujna Skradin - Skradinski buk 
Skradinski buk - Skradin
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

15. rujna - 30. rujna Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

1. listopada - 15. listopada Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

16. listopada - 31. listopada Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

1. studenoga - 17. studenoga  Skradin - Skradinski buk

Skradinski buk - Skradin

9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

18. studenoga - 30. studenoga Skradin - Skradinski buk - Skradin ne vozi
Prosinac Skradin - Skradinski buk - Skradin ne vozi


Za više informacija molimo kontaktirajte ispostavu NP "Krka" u Skradinu na info telefon: +385 (0)22 201 745